Danmarks bedste rustbehandling | Spar 15% lige nu!

Dinitrol Center Hillerød | Telefon: +45 48 27 76 75

TEKNOLOGISK INSTITUT

Kontrol af teknologisk institutdinitrolstikprove

Sikkerhed for kvalitet er et af de vigtigste elementer i kundernes valg af rustbeskyttelse – og her har sikkerhed for kvaliteten af rustbeskyttelsesmidlet og det
arbejde, der udføres på bilen, den højeste prioritet.

Sikkerhed for kvalitet betyder også flere tilfredse kunder.
Sikkerhed for kvalitet skabes bl.a. gennem en uvildig kontrol af rustbeskyttelsesmidlet, værkstedets udstyr og det udførte arbejde.

Teknologisk Institut tilbyder et effektivt koncept til forbedring af kvaliteten på værkstederne – Rustbeskyttelseskontrol.
Rustbeskyttelseskontrol indeholder alle de elementer, der skal til for at skabe større tilfredshed hos kunderne.

Teknologisk Institut har mobile laboratorier med nødvendigt udstyr til kontrol og vurdering af den udførte rustbeskyttelseskvalitet. Teknologisk Institut foretager såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg på de enkelte tilsluttede centre, for at sikre, at kvalitetsniveauet på rustbeskyttelsesarbejdet til stadighed udføres i henhold til kontrolordningens tekniske protokol.